Språk

Ripoll Abogados

20/08/2019

DET Å VÆRE NORSK I SPANIA HAR SINE FORDELER, NÅR DET GJELDER PLANLEGGING AV ARV.

Et av spørsmålene vi oftest mottar på kontoret, er om en norsk enke eller enkemann kan beholde huset i Spania, i uskifte, når ektefellen dør. Den generelle oppfatningen har alltid vært at dette ikke er mulig, men dette er ikke riktig. Hvis den avdøde har norsk statsborgerskap, har den etterlatte rett til å sitte i uskiftet bo om de har denne retten i Norge. Alt nedenfor henviser til de som har denne retten.

For den etterlatte vil en slik deling vanligvis være en stor økonomisk og personlig belastning.  For å begrense denne belastningen har Norges arvelover regler som gir den etterlatte rett til å overta felleseiet som uskiftet bo, også i Spania.

Reglene om uskiftet bo innebærer i praksis at man på visse betingelser får beholde alt, altså hele felleseiet (og eventuelt særeiet), og får forvalte det som om man er eier av alt.  Først når begge er avlidne, blir arven fordelt på arvingene.

Uskifte er et norsk arvekonsept som ikke eksisterer i spansk lov. Så, hvis du er norsk statsborger og skattebosatt i Norge, har du rett til å anvende norsk lov vedrørende skiftet, og derfor hvis du har rett til å sitte i uskiftet bo i Norge, har du rett i Spania og.

Hvis du har norsk statsborgerskap, men er skattebosatt i Spania; for å kunne forbli i uskifte i Spania er det nødvendig at du lager et testamente i Spania, der du velger at norsk  uskiftelov skal være gjeldende i ditt arveoppgjør. Denne retten tillater den gjenlevende å selge huset i Spania og flytte til Norge, hvis det er ønsket eller beholde det uten å måtte be om samtykke fra resten av arvingene, vanligvis barna.

For å reiterere; hvis den avdøde er norsk statsborger og fast bosatt i Norge, kan man beholde boligen i Spania i uskifte. Det samme gjelder hvis den avdøde var fast bosatt i Spania, men i dette tilfellet er det nødvendig at han hadde et testamente i Spania og velger norsk uskiftelov.

De spanske enker og enkemenn har ikke denne rettigheten, det er ikke noe lignende begrep i deres arvelov. Den mest liknende er bruksretten. Men denne retten gir den etterlatte utelukkende bruksrett, og er derfor mye mer begrenset enn den norske uskifteretten. Av denne grunn, og for å unngå å blande rettigheter når du lager et testamente i Spania, er det sterkt anbefalt at du får bistand fra en profesjonell som kjenner forskjellen mellom disse konseptene. Ellers vil testamentet frata deg din rett til å fritt disponere ditt eiendom i Spania når din mann eller kone går bort.