Språk

Ripoll Abogados

20/08/2019

DET Å VÆRE NORSK I SPANIA HAR SINE FORDELER, NÅR DET GJELDER PLANLEGGING AV ARV.

Et av spørsmålene vi oftest mottar på kontoret, er om en norsk enke eller enkemann kan beholde huset i Spania, i uskifte, når ektefellen dør. Den generelle oppfatningen har alltid vært at dette ikke er mulig, men dette er ikke riktig. Hvis den avdøde har norsk statsborgerskap, har den etterlatte rett til å sitte i uskiftet bo om de har denne retten i Norge. Alt nedenfor henviser til de som har denne retten.

For den etterlatte vil en slik deling vanligvis være en stor økonomisk og personlig belastning.  For å begrense denne belastningen har Norges arvelover regler som gir den etterlatte rett til å overta felleseiet som uskiftet bo, også i Spania.

Reglene om uskiftet bo innebærer i praksis at man på visse betingelser får beholde alt, altså hele felleseiet (og eventuelt særeiet), og får forvalte det som om man er eier av alt.  Først når begge er avlidne, blir arven fordelt på arvingene.

Uskifte er et norsk arvekonsept som ikke eksisterer i spansk lov. Så, hvis du er norsk statsborger og skattebosatt i Norge, har du rett til å anvende norsk lov vedrørende skiftet, og derfor hvis du har rett til å sitte i uskiftet bo i Norge, har du rett i Spania og.

Hvis du har norsk statsborgerskap, men er skattebosatt i Spania; for å kunne forbli i uskifte i Spania er det nødvendig at du lager et testamente i Spania, der du velger at norsk  uskiftelov skal være gjeldende i ditt arveoppgjør. Denne retten tillater den gjenlevende å selge huset i Spania og flytte til Norge, hvis det er ønsket eller beholde det uten å måtte be om samtykke fra resten av arvingene, vanligvis barna.

For å reiterere; hvis den avdøde er norsk statsborger og fast bosatt i Norge, kan man beholde boligen i Spania i uskifte. Det samme gjelder hvis den avdøde var fast bosatt i Spania, men i dette tilfellet er det nødvendig at han hadde et testamente i Spania og velger norsk uskiftelov.

De spanske enker og enkemenn har ikke denne rettigheten, det er ikke noe lignende begrep i deres arvelov. Den mest liknende er bruksretten. Men denne retten gir den etterlatte utelukkende bruksrett, og er derfor mye mer begrenset enn den norske uskifteretten. Av denne grunn, og for å unngå å blande rettigheter når du lager et testamente i Spania, er det sterkt anbefalt at du får bistand fra en profesjonell som kjenner forskjellen mellom disse konseptene. Ellers vil testamentet frata deg din rett til å fritt disponere ditt eiendom i Spania når din mann eller kone går bort.

 

28/06/2019

HVA KAN MAN GJØRE NÅR DIN NYE BOLIG HAR KONSTRUKSJONSFEIL

Når du kjøper en eiendom, gir loven eierne forskjellige tidsfrister for å reklamere mot konstruksjonsfeil.

De fleste tror de har en 10 års tidsfrist for å reklamere mot alle typer skader, men dette er ikke sant. Garantiperioden som loven gir, kommer an på opprinnelsen til skaden, det kan være 1 år, 3 år eller ved store skader, 10 år. Ansvaret til de ulike faglige agenter som griper inn i byggeprosessen, vil også avhenge av opprinnelsen og årsaken til skadene.

Selger er alltid ansvarlig uansett hva skadetypen er. Problemer er at i enkelte tilfeller er selgeren et aksjeselskap etablert bare med det formål å utvikle / bygge det aktuelle prosjektet, og selskapet har ikke mer aktivitet eller eiendeler etter at leilighetene er solgt ut.

Derfor bør kravet ikke bare være mot selgeren, men også mot de andre fagfolkene involvert, som byggefirmaet, eller arkitektene og teknikerene. Disse siste er alltid dekket av en forsikring som vil bli aktivert dersom skaden skyldes deres uaktsomhet under prosjektet eller under utførelsen av arbeidet.

Den vanskeligste delen er å bestemme hvem som er ansvarlig for skadene. Om de kommer fra kvaliteten på materialene brukt, at oppmålingene ikke er gode nok, eller utførelsen.

Først og fremst er det utrolig viktig å ha en rapport utarbeidet av tekniske spesialister som viser hva skadene er, hva som forårsaket dette, løsninger og reparasjonsomkostninger. Hvis eiendommen befinner seg i et leilighetskompleks, vil det være presidenten eller “Administrador” som har plikt til å ta de nødvendige skritt for å unngå at garantien går ut. Det er også mulig for noen av eierne å be presidenten om å inkludere dette spørsmålet på neste generalforsamling eller, hvis han nekter, de eiere som representerer mer enn 25% av aksjene i komplekset, kan kalle inn til et ekstraordinært møte for å godkjenne trinnene de må ta.

Det er nødvendig å gi beskjed om og levere den tekniske skaderapporten på en pålitelig måte, gjennom et offentlig krav via notarius publicus eller en “Burofax” til selgeren, byggherren, arbeidsansvarlig og prosjektansvarlig. Dette formelle ekstraordinære kravet er svært viktig for å stoppe fristen for garantiperiodens dekning. Ellers kan de hale ut tiden for å unngå ansvar.

 

07/05/2019

SOM TIDEN FLYR!

Det kjennes som om det var i går … Men året var 1995, og jeg var så godt som ferdig med universitetsstudiene, da en kollega fortalte om en advokat i Benidorm som var på jakt etter en spansk advokat til sitt kontor, som snakket flytende engelsk, eller enda bedre, norsk.

Allerede den gangen hadde sommerferiene med foreldrene og brødrene mine i Benidorm der min bestemor ferierte, vekket min nysgjerrighet for det internasjonale. Ønsket om å kunne snakke med høye, blonde utlendinger, så ulike fra meg, hadde fått meg til å melde meg  på språkskole for å lære engelsk og fransk. Den gangen på 80-tallet var ikke fremmedspråk av særlig interesse for vanlige dødelige.

Hvem kunne ant at min barndoms besøk til min bestemor i benidorm ville bli det som satte meg på kurs mot det som skulle bli min yrkeskarriere og ikke minst, mot min hang til norsk kultur.

Advokaten som var på utkikk etter en samarbeidspartner var José Luis Ripoll, en spansk advokat som av politiske årsaker hadde emigrert til Norge under Francos styre. Han hadde kommet til Norge som nylig uteksaminert jurist fa Madrid, ledsaget av kvinnen som senere skulle bli hans kone, en ung og vakker kvinne fra Skien. José Luis Ripoll ble boende i Norge i 25 år. Der tok han magistergraden i sosiologi og ble førsteamanuensis i spansk ved universitetet ved Oslo. Fra sin spede begynnelse ved svigermors kjøkkenbord lærte han seg å snakke norsk bedre enn mange nordmenn – og ble da også kvalifisert som offentlig autorisert translatør.

Da Franco døde på slutten av 70-tallet flyttet han tilbake til Spania. Der etablerte han sitt advokatfirma i Benidorm, ble utnevnt som æres konsul av Sverige, og jobbet med nordmenn fram til 2005 da han gikk av med pensjon. Jeg var så heldig å få jobbe med ham fra 1995, de siste 10 årene av hans yrkesliv. José Luis Ripoll var min “læremester”, han lærte meg alt om Norge, på et tidspunkt da jeg fortsatt var usikker på om hovedstaden i Norge var oslo eller Stockholm. Det eneste han nektet meg var å lære meg norsk. Men etter så mange år med å jobbe med nordmenn begynte også norsken å komme seg, takket være  min tålmodige venninne Arnfrid som hver tirsdag tvinger meg til å snakke om alt mellom himmel og jord – på norsk.

Jeg har vært medlem av den spanske advokatforeningen siden 1993, og i år beæret de meg med et minnesmerke som takk for mine 25 år som medlem av kollegiet. Av alle disse årene har 23 vært dedikert til å hjelpe nordmenn med interesse i Spania. Dette er noe jeg føler meg stolt av!

Og jeg ble ikke gift med en nordmann, som mange klienter spør meg om – men jeg ble gift , og har tre barn. Man opplever mye i løpet av 25 år!! En av guttene mine besto nettopp sin norskeksamen, etter å ha bodd som 15-åring ett år med ennorsk familie i Norge, der han spilte fotball med det lokale fotballaget – Urædd. Ja, hvem vet, kanskje jeg en dag i fremtiden får norske barnebarn…

Og nå har 25 år gått. Det er rart å tenke tilbake på – og jeg håper jeg får 25 år til! Det å jobbe med nordmenn er og har alltid vært en stor glede.

 

 

 

08/02/2019

Utleieloven, på nytt

UTLEIELOVENS REFORM VARTE I MINDRE ENN 1 MÅNED!

Den 22 januar 2019 ble de forandringene som ble gjort til utleieloven i desember 2018, kansellert.

Det spanske lovgivning systemet, så vel som det fra de fleste parlamentariske monarkier, bestemmer at regjeringen i et nødstilfelle kan godkjenne et lovdekret. Dette må ratifiseres innen en måned,av parlamentet.

Når regjeringen er i minoritet som det er nå i Spania, skjedde det at Parlamentet ikke godkjente endringene. Konklusjonen er at når det gjelder å regulere saker som påvirker et stort flertall av innbyggerne og det inngår deres grunnleggende behov som for eksempel bolig, er forsiktighet sterkt anbefalt.

Regjeringen mente med denne endringen, å hjelpe de innbyggerne som trenger å leie og beskytte ham slik at han kunne bo der i minst 5 år, blant annet. Men i tillegg må regjeringen også beskytte den utleier som ofte med stor økonomisk innsats kjøper et hjem for investering, fremtidig bruk eller utleie eller for sine barn, blant annet.

Resultatet er at bare leiekontraktene som er inngått mellom 19.12.2018 og 22.01.2019 vil bli regulert ved den Kongelig Resolusjon 21/2018. Dette betyr at de endringene vi snakket om i det forrige nummeret av Aktuelt Spania og her, slik som kontraktsforlengelsen til fordel for leietaker på 5 eller 7 år, i stedet for 3, bare trer i kraft for kontrakter som er undertegnet innen denne korte perioden .

Kontrakter inngått etter 22.01.2019, vil fortsette å ha en minimumsvarighet på 3 år og ikke 5 eller 7, hvis det er leietakerens hovedbolig, det vil si det er det permanente hjemmet deres.

Kort sagt, forholdet mellom utleier og leietaker, som ved første øyekast kan se lett ut, er det ikke. Du må kjenne loven og alltid huske på at partene ikke kan fritt forhandle alle avtalene ettersom de kan bli ugyldiggjort.

 

16/01/2019

NY UTLEIE LOV

Regjeringen har vedtatt en lov om akutte forholdsregler vedrørende boliger og husleie som sammen med andre forskrifter endrer the Urban Leasing Law (den urbane utleieloven) (LAU). Denne loven, som dateres tilbake til 1994, har gjennomgått en rekke reformer gjennom årene, og tilpasset seg dagens sosiale og økonomiske behov.

Den nye revisjonen tar sikte på å styrke leietakerens rettigheter til å takle prisøkningen og mangelen på rimelige boliger til rimelige priser.

Maksimal varighet

Loven regulerer i artikkel 9 minimumsperioden for leieavtalen. Selv om leieårene er fritt avtalt av partene, dvs leietaker og utleier, fastsetter loven en minimumsperiode. På denne måten, hvis kontrakten er avtalt i en periode som er lavere enn det lovlige minimumet, kan leietaker kreve at det forlenges til dette taket nås.

Den nye forskriften endrer dette minimumsperioden, og strekker det fra 3 år til 5 år, eller 7 år hvis utleier er et selskap. Derfor er minimumsperioden som leietaker kan bo i huset, forlenget.

Forlengelse av kontrakten

Artikkel 10, om forlengelse av kontrakten etter utløpet, er også gjenstand for endring. Inntil nå, hvis leietaker eller utleier IKKE varslet om at de ville endre eller fornye kontrakten ved dens utgang, ble forlengelsen automatisk forlenget med 1 år. Fra nå av vil denne forlengelseperioden være 3 år.

Depositum

For å få slutt på misbruken av leietakerne, endret regjeringen en av de viktigste artiklene i den urbane utleieloven; artikkel 36. Det sto at i tillegg til depositumet (et garantibeløp som normalt tilsvarer en månedlig leie) fastslo regelen at utleier og leietaker kunne bli enige om enhver form for garanti for at leietaker overholdt sine forpliktelser, på toppen av depositumet. Dette i praksis førte til misbruk av leietaker, hvor de ble bedt om å betale ekstra depositum og andre utgifter/garantier, noe som medførte en ytterligere byrde for leietaker.

Ny lov godkjente begrensninger i disse tilleggsgarantiene (i praksis depositum) til maksimalt 2 måneders husleie, unntatt når det gjelder langsiktige kontrakter, og begrenser dermed den økonomiske byrden leietaker må bære.

 

HVA DEKKER EN BRUKTBILGARANTI?

Garantiperioden er forskjellig hvis du kjøper en bruktbil fra en privatperson eller fra en bilforhandler.

Ved salg av kjøretøy mellom enkeltpersoner er perioden for å kreve feil eller skjulte feil seks måneder.

Første gang man beslutter å kjøpe en bruktbil, har mange sjåfører et spørsmål: Vil bilen ha en garanti? Og hvis den gjør, hva dekker garantien og hvor lenge? Forbrukerne bør kan ha fullstendig ro angående dette problemet, da bilen uansett vil bli dekket av en garanti hvor man er beskyttet mot eventuelle defekter mangler og feil bilen hadde fra før du kjøper den, uansett om de er skjulte eller om du kan se de.

PRIVAT ELLER GJENNOM FAGFOLK, BEGGE HAR GARANTI

I henhold til gjeldende lovgivning er det to typer garantier avhengig av om bilen er kjøpt fra en person eller gjennom fagfolk. I det første tilfellet, når kjøpet er gjort privat, er det Sivilloven, artiklene 1461 og 1484 som er ansvarlig for å etablere rammeverket for garantien.

Artikkel 1461 sier at “selgeren er forpliktet til å levere og reparere salgsgjenstanden”. Dette betyr at bilen ikke må ha skjulte mangler, og at den må være fri for liens eller andre heftelser, noe som gir stor sikkerhet til personen som kjøper den.

På denne måten, hvis kjøperen oppdager en skjult feil i løpet av seks måneder etter levering av bilen, vil selgeren være forpliktet til å reparere den. Når en klage er gjort, og det er påvist at feilen er fra før kjøpet av kjøretøyet, må selgeren enten betale summen det koster med nødvendig reparasjon eller må oppheve kjøpsavtalen og returnere transaksjonsbeløpet til kjøperen. På samme måte må selgeren svare for skjulte feil selv om de ble ignorert på salgstidspunktet.

De feilene som er omtalt i disse artiklene, er de som gjør kjøretøyet uegnet til bruken som det er beregnet til eller reduserer bruken av, slik at kjøperen, hvis man visste om feilen, ikke ville ha kjøpt kjøretøyet eller ville ha betalt mindre for det. I denne forstand er det viktig å huske på at de eneste manglene, defektene eller skjulte feilene som kjøperen kan kreve er de som allerede eksisterte før kjøpet/salget. Hvis feilene eller manglene fremkommer eller manifesteres etter oppkjøpet, vil selgeren ikke være ansvarlig for de.

KJØP GJENNOM FAGOLK ER DET OPP TIL 2 ÅRS GARANTI

På den annen side, dersom kjøpet av bruktbilen er gjort gjennom en profesjonell (dvs. en bruktforhandler), er garantidekningen inkludert i den Generell lov for forbrukere og brukere.

Som angitt i denne loven, er selgeren forpliktet til å levere kjøretøyet til kjøperen i den stand som fremgår av kontrakten. Hvis kjøperen oppdager noen skjulte mangler i løpet av 2årene fra datoen for salg av bilen, må den profesjonelle selgeren reparere den, returnere salgssummen eller erstatte bilen med en annen tilsvarende bil. Derfor er omtalen like, selv om perioden som er omfattet av garantien, er større i dette tilfellet. Det må tas i betraktning at ikke alle feil eller skader tillater kjøperen å si opp kontrakten og kreve tilbakebetaling av den betalte prisen, feilen må være alvorlig.

Til slutt, det er sterkt anbefalt at kjøperen ber selgeren om en skaderapport eller annet dokument som viser at bilen har blitt reparert i løpet av de første 2 årene. Mange ganger har kjøperne ikke noe bevis på at de har tatt bilen til bilforhandleren for å repareres flere ganger.

21/09/2018

DEN UKJENTE INNTEKSSKATTEN

Den ukjente inntektsskatten

De fleste eiere av eiendommer i Spania er ikke klar over at de har en “imaginær” inntekt når de eier en eiendom i Spania, et land som ikke er deres bosted, noe som betyr at Spania ikke er det stedet de betaler sine skatter.

Utenlandske beboere forblir gjenstand for denne avgiften, fordi Spania ikke per definisjon er hvor de per skattelovene, bor.

Den imaginære inntekten er 2% eller 1,1% av eiendommens verdi, som er oppgitt i eiendomsskatten (IBI), akkurat som om du hadde mottatt denne imaginære inntekten i kontanter og skattesatsen er 19%. Inntektene forstås opptjent en gang i året per 31. desember, og innleveringsperioden er gjennom hele kalenderåret etter opptjeningsåret. Frem til 31. desember er det tid for å erklære “inntekt” mottatt i 2017.

Husk at arkivering av skjema 210 og betaling av skatten ikke er direkte fra skattemyndighetene som ved eiendomsskatten. Hver eier av en eiendom i Spania, som ikke bor her fulltid, må være årvåken og fylle ut skjemaet og betale skatten på eget initiativ.

Det spanske skattedepartementet (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) er den kompetente myndigheten til å samle inntektsskatten for ikke residente.

Imidlertid tror noen eiere av eiendommer at de er oppdatert med sine skatteforpliktelser i Spania fordi de betaler eiendomsskatten, som er en direkteavgift fra bankkontoen.

Inntektsskatten for ikke-residente er forskjellig fra “Eiendomsskatten”, som er en lokal skatt som blir belastet av rådhuset (ikke av skattedepartementet) og det er direkte fakturering og sendes automatisk til eierne på årsbasis, vanligvis fra juni til juli til september-oktober gjennom SUMA, som er en myndighet som er avhengig av regionsregjeringen.

 

19/09/2018

Hvorfor det er viktig å ha et testamente i Spania

Så lenge som du har en eiendom i Spania, selv om du ikke er bosatt (resident) her, er det praktisk å planlegge din arv slik at du gjør det lettere for dine nærmeste før du forlater de.

Derfor er det tilrådelig å lage et testamente i Spania, selv om du IKKE trenger det. Grunnen til det er at kjennelse nr. 650/2012 fra Europaparlamentet har endret forrige kjennelse for de som døde etter 17 august 2015. Ifølge denne dommen, vil din eiendom (uansett om midlene er plassert i Spania eller ikke) være underlagt loven om ditt bosted (spansk lov), med mindre du velger i ditt testamente at din eiendom skal reguleres av loven om din nasjonalitet.

For eksempel: Du og din kone er fra Norge, men dere bor begge regelmessig i Spania. Din eiendom (og andre verdier i Spania) kan bli delt mellom dine arvinger, og den overlevende ektemaken kan ende opp med å ikke få lov til å sitte i uskifte! Dette kan man unngå ved å lage et testamente som sier uttrykkelig at boet skal styres av lovgivningen i ditt land.

Det å planlegge arven med et testamente er gunstig for alle, både utifra et skattemessig synspunkt, og for at dere kan planlegge hvem som skal motta hva, mens man samtidig respekterer loven.

I tilfellet du allerede har et testament i Spania, bør du sjekke om du har klart og tydelig skrevet inn hvilket land sine lover skal styre ditt bo. Om det ikke er tydelig, er det meget tilrådelig å lage et nytt testamente, og særlig om du er bosatt i Spania.

Testamentet må bli skrevet foran en Notarius Publicus. Han sender testamentet til sentralregisteret for testamenter i Madrid. Dette slik at når du dør, og ikke før, så kan dine arvinger få vite om du har laget et testamente, få tilgang til det, samt vite hvor du laget det.

En advokat vil også gi deg råd om hvordan å sette opp testamentet slik at boet blir fordelt i henhold til hva du vil, samt hvordan å betale minst mulig skatter for dine arvinger. Her kan du skrive inn at du vil din ektemake skal sitte i uskifte, om dette er mulig utifra norsk lov i ditt tilfelle.

Hvor mye erklærer du i skjøtet

Det var tidligere en vanlig praksis i Spania å erklære en mye lavere salgspris på et salg enn den virkelige prisen, for å spare penger på overføringsskatt. Skatten er alltid en prosentandel av prisen.

Hvis skattemyndighetene mener at ditt kjøp er priset for lavt, kan de sende deg en melding om at prisen er blitt revurdert av dem, sammen med en regning for hvor mye ekstra overførselsskatt du skylder (siden skatten er en prosent av kjøpet).

Første anbefaling er at du alltid skriver inn i skjøtet den reelle prisen du betaler for å kjøpe eiendommen, uansett om selgeren eller agenten anbefaler deg å betale en lavere pris for å “spare” skatt.

Selv om prisen i skjøtet er den reelle prisen du betalte for å kjøpe eiendommen, kan ligningsmyndighetene anse at markedsverdien var høyere. Derfor kan de sende deg krav om å betale overførselsskatt i henhold til markedsverdien de anser som korrekt.

Denne revurderingen av verdien er basert på markedsundersøkelser. De har ikke råd til å sende en skikkelig takstmann til hver eiendom i hver transaksjon for å finne ut  markedsverdien.

Domstolen i Valencia regionen og Høyesterett i Madrid erklærte igjen at skattemyndighetene ikke lenger kunne sette en annen takst enn den som blir erklært av selgeren og kjøperen i skjøtet, så lenge de ikke engasjerer en takstmann som fysisk går og undersøker eiendommen. Denne avgjørelsen er basert på ideen om at taksten er laget for å anerkjenne de aktiva takseringen er basert på, da det er ekstremt vanskelig å evaluere byggevilkårene og vedlikeholdsforholdene til eiendommen nøye uten at man fysisk går og ser eiendommen.

Mange kjøpere bare betaler når de mottar skattekrevet fra skattemyndighetene, selv om de oppga den reelle verdien på eiendommen og aldri har gitt en lavere pris. Årsaken til det er at de spør en eiendomsmekler eller en agent om råd, istedet for en skatterådgiver eller en advokat, som er de profesjonelle som vil gi deg det beste rådet angående juridiske og skattemessige problemer.

Du har alltid muligheten til å bestride takstverdien fra skattemyndighetene, uten andre  konsekvenser enn at du slipper å betale ekstra skatt. En advokat, ekspert på denne typen saker, bør lage kravet. Spør en advokat når du mottar varsel fra skattemyndighetene. De kan spare deg for mye penger. Dette er et godt eksempel på at å få faglig råd kan spare deg for mer enn hva det koster.

 

 

 

NOEN TANKER RUNDT ARVESKATT I SPANIA

Spansk arveavgift skal betales dersom:

  • Den avdøde var bosatt i Spania, eller
  • Eiendommene som arves, er i Spania, selv om den avdøde ikke var bosatt i Spania.

Arveavgift betales av mottaker. Skattesatsene er basert på:

Mottakers familieforhold til den avdøde

  • Mottakers rikdom før overføringen

Det er noen viktige unntak fra skatteplikten og reduksjoner på skatteavgiften som er forskjellige i hver region i Spania.

Det generelle prinsippet er at jo nærmere familieforholdet er fra avdøde til arving, jo mindre arveavgift skal betales.

I Valencia-regionen er det et unntak på 100.000.- € per hver arving, forutsatt at de tilhører den nærmeste familie til den avdøde (mann, kone, barn eller foreldre). Dette er en reduksjon i skatteplikten, noe som betyr at dersom for eksempel avdøde hadde et hus i Spania, verdsatt til 200.000.- €, og mottakerne er 2 barn, vil de ikke måtte betale arveskatt siden de vil motta en arv som er verdt 100.000.- € hver.

For onkle/tanter, fettere/kusiner og nevøer/nieser er fritaket bare 8.000 .- € (sånn omtrentlig).

For andre slektninger, eller de som ikke er relaterte i det hele tatt, er det ingen fritak.

Under visse forhold kan det i tillegg hende at huset er unntatt fra den spanske arveavgiften dersom den avdøde var skattebosatt i Spania, og mottakerne er enten ektefelle eller barn eller til og med en slektning over 65 år. I alle disse tilfellene kan arvemottaker ikke selge huset i 5 år fra dødsdatoen for å få 95% reduksjon i skatteplikten.

Imidlertid krever loven at alle arvinger skal gjøre arveavgiftsdeklarasjonen innen seks måneder fra dødsfallet. Dette selv om det ikke skal betales skatt fordi mottakerne har nytte av ovennevnte forholdsavgiftsfritak.

Valencia-regionen har sin egen skatteskala. Skattesatsene er satt fra 7,65% på eiendomsverdien, opp til 34% når eiendomsverdien er over 781.000.- € (i runde tall)

Hvis, til tross for reduksjonen av skatteplikten, det er en skatteavgift å betale, er det også en bonus (det vil si en reduksjon) på 95% eller 50% av skatteavgiften, avhengig av familieforholdet med den avdøde, det vil si om du er den nærmeste familie eller ikke.

Du kan også gi eiendommen til dine arvinger mens du fortsatt lever, og kanskje forbeholde deg retten til å bo i huset så lenge du lever, men husk at mottakeren av gaven er underlagt spansk gaveavgift.