Språk

Ripoll Abogados

21/09/2018

DEN UKJENTE INNTEKSSKATTEN

Den ukjente inntektsskatten

De fleste eiere av eiendommer i Spania er ikke klar over at de har en “imaginær” inntekt når de eier en eiendom i Spania, et land som ikke er deres bosted, noe som betyr at Spania ikke er det stedet de betaler sine skatter.

Utenlandske beboere forblir gjenstand for denne avgiften, fordi Spania ikke per definisjon er hvor de per skattelovene, bor.

Den imaginære inntekten er 2% eller 1,1% av eiendommens verdi, som er oppgitt i eiendomsskatten (IBI), akkurat som om du hadde mottatt denne imaginære inntekten i kontanter og skattesatsen er 19%. Inntektene forstås opptjent en gang i året per 31. desember, og innleveringsperioden er gjennom hele kalenderåret etter opptjeningsåret. Frem til 31. desember er det tid for å erklære “inntekt” mottatt i 2017.

Husk at arkivering av skjema 210 og betaling av skatten ikke er direkte fra skattemyndighetene som ved eiendomsskatten. Hver eier av en eiendom i Spania, som ikke bor her fulltid, må være årvåken og fylle ut skjemaet og betale skatten på eget initiativ.

Det spanske skattedepartementet (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) er den kompetente myndigheten til å samle inntektsskatten for ikke residente.

Imidlertid tror noen eiere av eiendommer at de er oppdatert med sine skatteforpliktelser i Spania fordi de betaler eiendomsskatten, som er en direkteavgift fra bankkontoen.

Inntektsskatten for ikke-residente er forskjellig fra “Eiendomsskatten”, som er en lokal skatt som blir belastet av rådhuset (ikke av skattedepartementet) og det er direkte fakturering og sendes automatisk til eierne på årsbasis, vanligvis fra juni til juli til september-oktober gjennom SUMA, som er en myndighet som er avhengig av regionsregjeringen.

 

19/09/2018

Hvorfor det er viktig å ha et testamente i Spania

Så lenge som du har en eiendom i Spania, selv om du ikke er bosatt (resident) her, er det praktisk å planlegge din arv slik at du gjør det lettere for dine nærmeste før du forlater de.

Derfor er det tilrådelig å lage et testamente i Spania, selv om du IKKE trenger det. Grunnen til det er at kjennelse nr. 650/2012 fra Europaparlamentet har endret forrige kjennelse for de som døde etter 17 august 2015. Ifølge denne dommen, vil din eiendom (uansett om midlene er plassert i Spania eller ikke) være underlagt loven om ditt bosted (spansk lov), med mindre du velger i ditt testamente at din eiendom skal reguleres av loven om din nasjonalitet.

For eksempel: Du og din kone er fra Norge, men dere bor begge regelmessig i Spania. Din eiendom (og andre verdier i Spania) kan bli delt mellom dine arvinger, og den overlevende ektemaken kan ende opp med å ikke få lov til å sitte i uskifte! Dette kan man unngå ved å lage et testamente som sier uttrykkelig at boet skal styres av lovgivningen i ditt land.

Det å planlegge arven med et testamente er gunstig for alle, både utifra et skattemessig synspunkt, og for at dere kan planlegge hvem som skal motta hva, mens man samtidig respekterer loven.

I tilfellet du allerede har et testament i Spania, bør du sjekke om du har klart og tydelig skrevet inn hvilket land sine lover skal styre ditt bo. Om det ikke er tydelig, er det meget tilrådelig å lage et nytt testamente, og særlig om du er bosatt i Spania.

Testamentet må bli skrevet foran en Notarius Publicus. Han sender testamentet til sentralregisteret for testamenter i Madrid. Dette slik at når du dør, og ikke før, så kan dine arvinger få vite om du har laget et testamente, få tilgang til det, samt vite hvor du laget det.

En advokat vil også gi deg råd om hvordan å sette opp testamentet slik at boet blir fordelt i henhold til hva du vil, samt hvordan å betale minst mulig skatter for dine arvinger. Her kan du skrive inn at du vil din ektemake skal sitte i uskifte, om dette er mulig utifra norsk lov i ditt tilfelle.

Hvor mye erklærer du i skjøtet

Det var tidligere en vanlig praksis i Spania å erklære en mye lavere salgspris på et salg enn den virkelige prisen, for å spare penger på overføringsskatt. Skatten er alltid en prosentandel av prisen.

Hvis skattemyndighetene mener at ditt kjøp er priset for lavt, kan de sende deg en melding om at prisen er blitt revurdert av dem, sammen med en regning for hvor mye ekstra overførselsskatt du skylder (siden skatten er en prosent av kjøpet).

Første anbefaling er at du alltid skriver inn i skjøtet den reelle prisen du betaler for å kjøpe eiendommen, uansett om selgeren eller agenten anbefaler deg å betale en lavere pris for å “spare” skatt.

Selv om prisen i skjøtet er den reelle prisen du betalte for å kjøpe eiendommen, kan ligningsmyndighetene anse at markedsverdien var høyere. Derfor kan de sende deg krav om å betale overførselsskatt i henhold til markedsverdien de anser som korrekt.

Denne revurderingen av verdien er basert på markedsundersøkelser. De har ikke råd til å sende en skikkelig takstmann til hver eiendom i hver transaksjon for å finne ut  markedsverdien.

Domstolen i Valencia regionen og Høyesterett i Madrid erklærte igjen at skattemyndighetene ikke lenger kunne sette en annen takst enn den som blir erklært av selgeren og kjøperen i skjøtet, så lenge de ikke engasjerer en takstmann som fysisk går og undersøker eiendommen. Denne avgjørelsen er basert på ideen om at taksten er laget for å anerkjenne de aktiva takseringen er basert på, da det er ekstremt vanskelig å evaluere byggevilkårene og vedlikeholdsforholdene til eiendommen nøye uten at man fysisk går og ser eiendommen.

Mange kjøpere bare betaler når de mottar skattekrevet fra skattemyndighetene, selv om de oppga den reelle verdien på eiendommen og aldri har gitt en lavere pris. Årsaken til det er at de spør en eiendomsmekler eller en agent om råd, istedet for en skatterådgiver eller en advokat, som er de profesjonelle som vil gi deg det beste rådet angående juridiske og skattemessige problemer.

Du har alltid muligheten til å bestride takstverdien fra skattemyndighetene, uten andre  konsekvenser enn at du slipper å betale ekstra skatt. En advokat, ekspert på denne typen saker, bør lage kravet. Spør en advokat når du mottar varsel fra skattemyndighetene. De kan spare deg for mye penger. Dette er et godt eksempel på at å få faglig råd kan spare deg for mer enn hva det koster.

 

 

 

NOEN TANKER RUNDT ARVESKATT I SPANIA

Spansk arveavgift skal betales dersom:

  • Den avdøde var bosatt i Spania, eller
  • Eiendommene som arves, er i Spania, selv om den avdøde ikke var bosatt i Spania.

Arveavgift betales av mottaker. Skattesatsene er basert på:

Mottakers familieforhold til den avdøde

  • Mottakers rikdom før overføringen

Det er noen viktige unntak fra skatteplikten og reduksjoner på skatteavgiften som er forskjellige i hver region i Spania.

Det generelle prinsippet er at jo nærmere familieforholdet er fra avdøde til arving, jo mindre arveavgift skal betales.

I Valencia-regionen er det et unntak på 100.000.- € per hver arving, forutsatt at de tilhører den nærmeste familie til den avdøde (mann, kone, barn eller foreldre). Dette er en reduksjon i skatteplikten, noe som betyr at dersom for eksempel avdøde hadde et hus i Spania, verdsatt til 200.000.- €, og mottakerne er 2 barn, vil de ikke måtte betale arveskatt siden de vil motta en arv som er verdt 100.000.- € hver.

For onkle/tanter, fettere/kusiner og nevøer/nieser er fritaket bare 8.000 .- € (sånn omtrentlig).

For andre slektninger, eller de som ikke er relaterte i det hele tatt, er det ingen fritak.

Under visse forhold kan det i tillegg hende at huset er unntatt fra den spanske arveavgiften dersom den avdøde var skattebosatt i Spania, og mottakerne er enten ektefelle eller barn eller til og med en slektning over 65 år. I alle disse tilfellene kan arvemottaker ikke selge huset i 5 år fra dødsdatoen for å få 95% reduksjon i skatteplikten.

Imidlertid krever loven at alle arvinger skal gjøre arveavgiftsdeklarasjonen innen seks måneder fra dødsfallet. Dette selv om det ikke skal betales skatt fordi mottakerne har nytte av ovennevnte forholdsavgiftsfritak.

Valencia-regionen har sin egen skatteskala. Skattesatsene er satt fra 7,65% på eiendomsverdien, opp til 34% når eiendomsverdien er over 781.000.- € (i runde tall)

Hvis, til tross for reduksjonen av skatteplikten, det er en skatteavgift å betale, er det også en bonus (det vil si en reduksjon) på 95% eller 50% av skatteavgiften, avhengig av familieforholdet med den avdøde, det vil si om du er den nærmeste familie eller ikke.

Du kan også gi eiendommen til dine arvinger mens du fortsatt lever, og kanskje forbeholde deg retten til å bo i huset så lenge du lever, men husk at mottakeren av gaven er underlagt spansk gaveavgift.

HVA ER ET «GAMMEL NYTT ARBEID»?

En av de tingene vi finner at det er vanskelig å forklare for våre kunder, er når vi sier at for å matche beskrivelsen av eiendommen din til det som er beskrevet i skjøtet, må du gjøre en «erklæring om nytt arbeid». “Hva er nytt i huset mitt, som er bygget for mange år siden, uten problemer?” … spør de vanligvis. Vi svarer det er et “gammelt nytt arbeid”.

Men hva er nytt arbeid?

Selvfølgelig vil alle forstå hva nytt arbeid er, det er noe som blir bygget eller hvor det nettopp er ferdigbygget! Uansett, i det legale språket er “nytt arbeid” allt som ikke har blitt opplyst om, og ikke eksisterer på papiret.

Med andre ord, så kan man si at der er to typer erklæringer for nytt arbeid:

1 Reelt nytt arbeid, som er nettopp bygget eller hvor man nettopp er ferdigstilt.

2 Nytt arbeid I eiendomsregisterets verden, hvor alle eksisterende arbeid er reelle, og denne typen «nytt arbeid» har til hensikt å oppdatere eiendomsregisteret, uansett når det                     er bygget. For eksempel, da eieren kjøpte et hus for 20 år siden og etter at han kjøpte, bygget han et svømmebasseng, en grill, en terrasse, et nytt gulv eller en garasje, men                         ikke oppdaterte skjøtet, og derfor vises de heller ikke i eiendomsregisteret.

Erklæringen om et nytt arbeid er et utsagn i et offentlig skjøte der eieren eller eierne av en eiendom sier at på denne eiendommen er det bygget eller blir bygget en bygning eller det foregår en utbedring, med det formålet at arbeidet skal bli registrert i eiendomsregistret.

Hvorfor registrere arbeid i eiendomsregisteret?

Vel, det er noen få argumenter utover det faktum at banken pålegger deg å ha alt inntegnet når du tar ut et boliglån, fordi det er mer enn åpenbart om arbeidet er erklært eller ikke i eiendomsregisteret, at arbeidet eksisterer, og selvfølgelig tilhører eieren.

En av argumentene er: Skal du en gang selge, eller tenker på å selge, vil den nye eieren gjerne ha alt erklært og innskrevet i sitt skjøte.

Samtidig; vil du ikke deklarere arbeidet og registrere det i eiendomsregisteret må du tenke på at det ikke er den som kjøper som skal ta betalingen ved å innregistrere det, og at en ny eier nok trenger et boliglån som han ikke kan få uten å taksere eiendommen. Og banken vil ikke taksere og gi dette boliglånet uten at alt er registret. Derfor må alt være innskrevet.

For å forstå dette kan du si at det som om du selger en bil uten papirer. Du kan selvsagt selge den, men prisen vil være lavere. Dette er fordi å ordne dokumentene er vanskelig og koster penger, samt noen kan tro du prøver å lure de og at det som ikke er oppgitt ikke er i henhold til loven slik at de kan få problemer i ettertid.

Vi råder deg meget sterkt til alle til å  deklarere alt arbeid ferdigstilt eller påbegynt på din eiendom, og inkludere det i ditt skjøte, samtidig er det ikke lurt å vente til du skal selge huset. Planleggings reglene forandrer seg, og det som var lovlig da du bygget det, kan godt  være ulovlig i ettertid. Da kan det hende at du ikke får lov å oppdatere skjøtet, og  du får store problemer med å selge eiendommen.

Advokaten og notarius publicus er de som er kompetente til å gi råd i denne forbindelse i Spania.

 

06/07/2018

Å KJØPE ET HUS UTEN NOEN SOM HELST RISIKO ER ABSOLUTT MULIG!

Vi har jobbet med nordmenn som kjøper hus i Spania, i 23 år. Vi mener derfor at vi kan uttale oss angående risikoen du tar når du kjøper her. Vi kan bekrefte at det er helt mulig å bruke sparepenger eller ta ut lån og investere i en eiendom i Spania, uten noen som helst risiko, men:

Det første og viktigste rådet er; BRUK GOD TID! Det har kanskje tatt flere år å samle opp nok penger til å kjøpe en eiendom, og du bør ikke bruke de på det første du ser. Ta det rolig. Spania er en god plass å investere pengene dine slik at du kan bo under solen mesteparten av året. Men, ta det rolig!! Vanligvis kjøper en ikke eiendom så ofte, 3-4 ganger i sitt liv, og derfor er det viktig å bruke tid, se til at det er sikkert, og ha tålmodighet.

Ja, vi vet dette er ikke alltid så lett. Noen agenter og meklere vil gjerne ferdiggjøre avtalen så fort som mulig, så snart du viser interesse for en eiendom. Argumentet vi får er stort sett det samme; at noen andre er interessert i eiendommen, og er villig til å betale et depositum. Betaler du ikke med en gang, vil du derfor miste eiendommen. Dette er et vanlig argument, vi har hørt det i mange år. Til og med på et tidspunkt hvor det var veldig vanskelig å selge! Vel, det vi kan si er at når det ikke er så mye å selge så må en mekler presse mer for å få en kjøper til å signere kontrakten og sikre eiendommen.

Derfor, husk at den første kontrakten, hvor du signerer og betaler et depositum, er absolutt bindende med alle stipulasjoner som pris, husets bestand, vilkår og betingelser. Med en gang denne første kontrakten er signert, har du kanskje ikke mulighet til å trekke deg, selv om du da oppdager at husets tilstand ikke er som du forventet, eller at der er andre problemer med eiendommen. De stipulasjonene som er inkludert i kontakten er kanskje ikke gode nok til at du kan kansellere den, og få tilbake pengene dine. Særlig om selger ikke er enig med deg. Det kan være at selger har bygget på eiendommen, slikt som ny garasje, nytt svømmebasseng, eller en BBQ, og ikke oppgitt dette. Da vil det ikke stå på i eiendomsregisteret, og heller ikke på skjøtet. Dette kan by på problemer om du vil selge en gang, og så kan du ikke få innskrevet det i skjøtet. Det kan være fordi planleggingsregler har forandret seg, og du kan ikke gjøre forandringer på din eiendom eller det er ikke lovlig å gjøre disse forandringene. Dette skjer ganske ofte.

Defor er det viktig at før man betaler penger eller signerer en kontrakt, få råd fra en jurist som kan sjekke at alt er legalt og korrekt med eiendommen, og som tar kontakt med rådhuset, eiendomsregisteret, skattekontoret, byggelaget og andre. Det kan ta tid å få samlet disse svarene, faktisk kan det ta noen dager eller uker.

At det står i kontrakten at ditt depositum vil bli levert tilbake, er noe som i seg selv ikke er en garanti god nok til at dette hender. Din grunn for å heve salget trenger ikke være grunn god nok for selgeren. Så, han kan overtale deg til å kjøpe selv om du finner ut at du ikke vil ha eiendommen, av forskjellige grunner.

Summeringen er at det er helt og fullt mulig å kjøpe en eiendom i Spania med 0 risk, men du må da se til at du har en rådgiver, samt se til at du har tid nok til å kontrollere at alt det juridiske er på plass, og tid til å lage en kontrakt som passer deg og ditt tilfelle. For hver enkelt klient og hvert salg/kjøp trenger du din egen kontrakt laget for deg. En advokat er den eneste som kan se til at alle stipulasjoner, betingelser og vilkår dekker deg på best mulig måte.

Jeg mener ikke å skremme. Vi har hjulpet flere 1000 over de siste 23 årene uten noen ubehagelige overraskelser. Det vi ber om et tid til å gjøre en god jobb, for deg.  La de som kan dette gjøre jobben sin. Noen ganger må vi slåss både mot selger, mekler og vår egen klient som ikke forstår, men er ivrig etter å finalisere kjøpet. Vi har ansvaret om noe går galt.

Spørsmålet er: Hva vil du?

  1. Risikere at noen andre går inn og kjøper eiendommen (noe om hender meget sjeldent)?  eller,
  2. Risikere dine penger og din drøm? Der er tusenvis av eiendommer der ute, for salg i Spania.

 

03/10/2017

Noen retningslinjer for å leie ut en bolig i Spania

Vår erfaring er at folk som leier ut eller leier eiendommer, stort sett mener at en standardkontrakt er gyldig for alle leieavtaler, og at vilkårene som er avtalt i kontrakten, alltid er gyldige, uansett hva loven sier.

Disse to feilene er svært vanlige og de kan være svært dyre og forårsake mange problemer for både eieren og leietaker.

I denne artikkelen prøver vi å gi noen grunnleggende råd om de vanligste typer leieavtaler.

Først vil vi skrive om loven angående “turist overnatting” (Viviendas Turisticas). Siden forordningen av denne typen leieavtale tredde i kraft i 2015, har eiere som leier ut sine hjem, i panikk løpt for å registrere sine boliger som “turist overnatting” av frykt for bøter opp til 90 151,82 euro, noe loven åpner for å gir til de som ikke inkluderer deres utleie i dette spesielle registeret.

Imidlertid er ikke all utleie betraktet som en “turist overnatting”. Bare de som oppfyller følgende betingelser:

(1)   Når du tilbyr tjenester som er spesifikke for hotellbransjen, for eksempel rengjøring, bytte av sengetøy, vask av klær eller forvaring av kofferter, og ikke bare i begynnelsen eller slutten av leieperioden men gjennom leieperioden også

(2)   Når leie er annonsert gjennom turist kanaler som web-sider eller gjennom turoperatører

Dersom ingen av betingelsene ovenfor er oppfylt, vil det bli ansett som en vanlig utgleie og derfor ikke underlagt denne spesielle registreringen.

Den vanligste utleie er langtidsutleie av boligen, enten permanent eller sesongmessig. I dette tilfellet er ikke eieren pliktig til å registrere hverken boligen eller kontrakten, i et hvilket som helst register.

Den grunnleggende forskjellen mellom disse to typene utleie er at leietaker ved leie av fast bolig eller bruker eiendommen som sitt faste bosted, har rett til å okkupere boligen i minst 3 år, uansett varighet partene har avtalt i kontrakten. Loven gir leietaker rett til å utvide leieperioden inntil 3 år. Dette innebærer at dersom eieren har avtalt en leieperiode på under 3 år, har leietaker rett til å bo i eiendommen i en minimumsperiode på 3 år (det vil si selv om kontrakten sier 6 måneder), selv om eieren ikke ønsker dette og ønsker å bruke eiendommen selv, samt dette ønsket må være meget klart uttrykt i kontrakten, og selvsagt korrekt og sant. Under visse omstendigheter finnes der unntak til denne rettigheten.

På grunn av denne viktige grunnen og noen andre anbefaler vi sterkt at du har leiekontrakten skrevet av eller i det minste under tilsyn av en advokat, som er profesjonell og spesialist på eiendomsloven. Advokat kan spare deg for mye penger, problemer og hodepine i det lange løp.

01/08/2017

IKKE RESIDENT SKATT, igjen

DET ER TID FOR Å TENKE PÅ DEN IKKE-RESIDENTE SKATTEN, SOM MÅ SENDES INN FØR SLUTTEN AV ÅRET.

Det første som man må spør seg selv er; hva er forskjellen mellom en resident og en ikke-resident i skattesaker?

Mange nordmenn tror de er residente i Spania fordi de de bor her mesteparten av året. Men, det betyr ikke at du er skatteresident i Spania.

Hvis du bor i Spania men din inntekt er for eksempel en norsk pensjon, og du betaler norsk skatt på pensjonen, er du ikke spansk skatteresident, selv om du betaler skattene relatert til eiendommen du eier i Spania (eiendomsskatt som du betaler til SUMA, for eksempel).

I Spania må du som ikke-resident betale en skatt før den 31 desember hvert år. Denne skatten kalles ikke-resident skatt, en slags selvangivelseskatt. Du får ikke regning eller en beskjed om at den må betales, fra SUMA. Du må fylle ut et skjema med informasjon angående din eiendom og deg selv, så må denne betales og leveres til skattekontoret.

Vi ser at de fleste ikke vet om denne skatten, eller lar være å levere den, men den er obligatorisk å betale.

Det som skjer er at den dagen du velger å selge ditt hus, og vi må be om å få tilbakebetalt 3 % (som holdes tilbake av kjøper og innbetales til myndighetene), vil det være vanskelig å få disse tilbake fra skattekontoret, samt du kan få en straffeskatt fordi du ikke betalte denne i alle årene du eide eiendom i Spania. Du kan også få en regning fra skattekontoret sendt til deg, hvor de forlanger skatten samt straffeskatt.

Berører dette deg, bør du kontakte noen som kan ta seg av dette for deg. De vil hjelpe deg med å fylle ut og betale denne skatten,og de trenger bare den siste kvitteringen på betalt eiendomsskatt fra SUMA. På denne vil likningsverdien stå, som er den verdien som brukes for å regne ut den ikke-residente skatten.

 

15/02/2017

PRISNIVÅ RIPOLL ABOGADOS

Når det gjelder prising så vil jeg forklare litt om våre priser nedenfor:

Det første møtet er gratis opp til en time. Avhengig av sakstype så tilbyr vi både timepris, faste priser og månedelige priser (sistnevnte kun for næringsdrivende). Vi tar ikke saker på såkalt “no-cure-no-pay” basis, eller rene %-satser av resultatet. Vanligvis tar vi betalt i forhold til timepris, dvs. etter medgått tid men vi føler likevel at vi er fleksible mht. prissettingen og kan avtale en satt pris for hele jobben.

Når du gir oss et oppdrag, har advokaten krav på betaling selv om resultatet kanskje ikke blir helt som forventet, men samtidig er advokatens forpliktelse å gjøre en så god innsats som mulig i tråd med oppdragets art, de juridiske reglene som gjelder og advokat-etiske regler.

Hos oss skal kunden alltid føle seg trygg på at taushetsplikten respekteres fullt og helt, og at vi er 100 % uavhengige i vår rådgivning.

Vanlige normale tjenester, slik som sekretærarbeid, kopiering, post m.m., er inkludert i prisen.

Andre utlegg og kostnader som advokatfirmaet påføres i anledning arbeidet med saken må dekkes særskilt av klienten. Noen typiske eksempler er: rek. brev, burofaxer, gebyrbelagte tjenester, oversettelser, utskrifter fra handels- eller eiendomsregister, notarius publicus, tinglysning, bank kommisjoner, reiseutlegg, offentlige gebyrer, avgifter, skatter m.m.

Ripoll Abogados ber vanligvis om et forskudd på konto før vi anser oppdraget som bekreftet. Vanligvis krever vi ca. 30-50 % av det totale estimerte beløpet. Pengene settes inn på en klientkonto som tilhører Ripoll Abogados. Pengene blir da brukt til å betale utlegg større enn 50 euro, og til å foreta regelmessige avregninger mot vårt salær. Dette godtar klienten at Ripoll Abogados kan gjøre uten først å måtte innhente samtykke.

Våre veiledende priser er per 1 januar 2017 for arbeid utført av kontorets partner 150, – euro + moms 21 %, dvs 181,50 euro per time.

Vi fakturerer vanligvis hver 1-3 måneder, med fakturabilag, men det varierer.

 

11/01/2017

Arv av Eiendom i Spania

Misforståelser når det gjelder arv av eiendom i Spania

Fra hva vi har lært i alle disse årene vi har assistert norske som har eiendom i Spania, er der mange forvirrende rykter og teorier rundt det å arve eiendom i Spania.

Det første vi må oppklare er at det er fullt mulig for den gjenværende ektefelle å sitte i uskifte, også i Spania, selv om dette konseptet ikke finnes under spansk arvelov. Det er fullt mulig for en norsk person å sitte i uskifte med de samme rettigheter som er etablert i den norske arveloven vedrørende uskifte, dette så lenge den avdøde er registrert som bosatt i Norge, på dødstidspunktet.

Denne forvirringen har nok oppstått fordi at der er mange, både profesjonelle norske og spanske rådgivere og andre, som ikke er klar over forskjellen mellom uskifte og usufructo. De prøver av og til å finne den samme betydningen under den spanske loven slik at de kan finne en løsning for nordmenn som har eiendeler i Spania. Dette fungerer dårlig i de tilfeller hvor nordmenn signerer et testamente i Spania, og gir den andre ektefellen en bruksrett (usufructo) til eiendommen her. En bruksrett (usufructo) gir deg mye mindre rettigheter enn uskifte.  I et uskifte kan den gjenlevende selge eiendommen og reise tilbake til Norge, om dette er hva de ønsker. Og når man har en bruksrett (usufructo), nedskrevet i et testamente, kan man fortsette å bo i det spanske hjemmet (under noen forutsetninger) for resten av livet, men man kan ikke selge eiendommen og reise hjem, eller bruke verdien av eiendommen til å flytte på et aldershjem.

Konklusjonen er:

  • Kan man sitte i uskifte vedrørende eiendom i Spania? JA, det kan man.
  • Er det nødvendig å signere et testamente i Spania for å sitte i uskifte? NEI, det er det ikke.

Nordmenn tror også at arveskatten i Spania er dyr. Dette er ikke lengre sant, så lenge som domstolen i EU har sagt at behandling av ikke-residente og residente i arveskatteøyemed var diskriminerende. Derfor ble arveskatteloven forandret slik at nordmenn som arver eiendom i Spania vil ha de samme skattefradrag som spanske.