Språk

Ripoll Abogados

Virksomhetsområder

Overføring av eierforhold

Ved å kontakte advokat er du sikker på at dine interesser er fullt og helt beskyttet når du kjøper/selger en eiendom i Spania. Dette kan spare deg for bekymringer og mange penger. Husk at praktiserende advokater i Spania er forpliktet til å være medlemmer i advokatforeningen og er dermed dekket av en profesjonell forsikring ved tilfeller av neglekt.

Beskatning

Kyndig veiledning av en spesialisert spansk advokat er avgjørende for å dra nytte av skattefordeler. Er ikke transaksjonen godt planlagt, kan du finne at du betaler langt høyere skatter enn du forventet eller skulle ha gjort.

Ved å ikke bruke spesialiserte advokater kan du ende opp med å betale mer enn du burde, på lang sikt.

Arvelov

Om du er arving til eller begunstiget i en fast eiendom eller løsøre i Spania, bør du gjøre opp arven og få eiendommen registrert i ditt navn snarest mulig. Slik unngår du straffeskatt og kan selge eiendommen når du måtte ønske det.

Rettstvister

Vi er også strafferettsadvokater og forsvarer våre klienters interesser i rettsaker over hele Spania inkludert Kanariøyene.

Konkurslov

Finanskrisen i Spania har medført mange konkursbegjæringer i byggebransjen. Våre advokater er spesialister i å få refundert innskudd og depositum som ble forskuttert til utbygger før ferdigstillelse av eiendommen dersom den ikke leveres.

Firma og selskapsrett

Etablering, oppløsing av firma, tvister, kjøp-salg av eiendom, skatt, investeringer og annet. Hos oss får du kyndig bistand.

Internasjonal familielov

Kontakt oss gjerne selv om ditt spørsmål ikke er relatert til det ovenstående. Vi vil gi deg råd om hvem som er mest profesjonell, på det området du er interessert i. På ditt eget språk!